Den som väntar på något gott

väntar alldeles för länge