PERSONUPPGIFTSPOLICY

Personuppgifter

Personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet enligt ett avtal med dig. All annan behandling sker med stöd av samtycke eller intresseavvägning, du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera dina personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Du har också rätt att begära att dina uppgifter kompletteras eller rättas.

Dina personuppgifter

Våra kunders integritet är av yttersta vikt för oss och syftet med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter. Jorden Resor  i Stockholm AB utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR.

Insamling av personuppgifter

När du bokar en resa med oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. De uppgifter vi samlar in är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post), födelsedatum, passuppgifter, lojalitetsprogram (så som Eurobonus), eventuella allergier och annan medicinsk information som kan vara relevant för din resa. När du genomför en resa med oss samlar vi också in uppgifter gällande bokningen dvs. bokningsnummer, resmål och reslängd.

Vid bokning förekommer att en person lämnar uppgifter om flera personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till oss har samtliga resenärers samtycke för att lämna ut uppgifterna.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev 

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrev till dig och för att bevaka dina intresse för dig. Du kan när som helst sluta att prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” som finns med i slutet av våra nyhetsbrev eller maila till oss direkt på info@jorden.se

Uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats

När du använder vår webbplats samlar vi INTE in några uppgifter om ditt användande av tjänsten. Vi använder INTE ”cookies” eller något annat för att samla in informationer om våra kunder. Vår webbplats är endast vår plattform för att kommunicera utåt om oss och våra tjänster.

Rättslig grund och överföring av dina personuppgifter 

Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de resetjänster du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser t.ex. bokföringslagen.

Uppgifter som samlas in och överförs i samband med bokning och resa 

När du bokar en resa med oss används dina uppgifter för att ställa ut biljetter och resedokument, boka hotell, boka aktiviteter och andra tilläggstjänster som du beställt. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (flygbolag, hotell och leverantörer av aktiviteter). Överföring till tredje land sker om du reser till ett land som inte är medlem i EU eller EES.

När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om din resa. Vi använder oss av e-post och SMS. Vi kan även kontakta dig för att undersöka intresse för att boka nya resor, detta gör vi med hänvisning till intresseavvägning.

Hur länge sparas personuppgifterna för bokföring.

Vi sparar uppgifterna vi samlar in i samband med bokning i vår kunddatabas och vårt bokningssystem. Uppgifterna sparas i 7 år med hänvisning till bokföringslagen. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina uppgifter så länge du väljer att fortsätta ta emot kommunikation från oss.

Personuppgiftsansvar

Jorden Resor i Stockholm AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats och när du bokar en resa med oss.

Dina rättigheter 

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, kontakta gärna oss på info@jorden.se eller Tel 08-7208650

Vänligaste Hälsningar
Vi på JORDEN